Kalite Politikamız

Kalite Politikamız;
 
Misyonumuzu yerine getirmek ve vizyonumuza ulaşmak için, biz Manulaş A.Ş. Yöneticileri olarak;
 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmek, belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek, 
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmak, 
 • Çalışanlarının bir parçası olmaktan gurur duyduğu, lider bir şirket olmak,
 • Süreçlerimizi kabul görmüş standartlar doğrultusunda yapılandırarak, verimliliği en üst düzeye taşıyacak araç ve teknolojiler ile destekleyerek hizmet vermek,
 • Süreçlerimizin performansını sistematik olarak ölçümleyerek, sürekli iyileştirmeye girdi sağlamak
 • Müşterilerimizin gereksinimlerine odaklı, memnuniyeti en üst düzeyde tutan bir yönetim yaklaşımı sergilemek
 • Müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, müşteri odaklı, kaliteli ve yaratıcı  çözümleri geliştirmek ve desteklemek,
 • Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizle karşılıklı fayda ilişkileri kurmak ve sürdürmektir.
 
 
Çevre Politikamız;
 • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak,
 • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak,
 • Sivil toplum örgütlerinin çevreyle ilgili çalışmalarına "sağlıklı bir çevre için" katkıda bulunmak
 • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak işbirliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak,
 • Tüm hizmet birimlerindeki faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmektir.
 
İSG politikamız;
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
 • Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymayı,
 • İş sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" hedefine ulaşmayı taahhüt etmektedir.